Portfolio

Lesbrieven
Voor Leopold heb ik verschillende lesbrieven geschreven over kinderboeken van deze uitgeverij. Voor peuters en kleuters heb ik lesbrieven geschreven over Kikker is Kikker van Max Velthuijs en Muis maakt muziek van Lucy Cousins. Voor de bovenbouw een lesbrief over het nieuwe poëzie-prentenboek Wij zijn bijzonder van Ted van Lieshout.

Ook voor Unieboek | Het Spectrum heb ik lesbrieven geschreven over kinderboeken. Deze zijn gepubliceerd in het magazine Lezen is Leuk! dat verscheen ter gelegenheid van de NOT in 2011. In januari 2013 vindt de volgende NOT plaats en komt er weer een magazine. Ook daarin zullen een paar lesbrieven staan van mijn hand. De lesbrieven gaan over boeken van Jacques Vriens, Marianne Busser en Ron Schröder, Vivian den Hollander, Tosca Menten en Arend van Dam.


Argus Clou natuur en techniek
Argus Clou is de nieuwste lesmethode van Malmberg voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als eindredacteur natuur en techniek ben ik eindverantwoordelijk voor de kopij van lesboeken, werkboeken, docentenhandleidingen en software. Ik begeleid auteurs bij het schrijven binnen de vastgestelde kaders, denk mee over de inhoud van de lessen zorg ervoor dat de verschillende onderdelen van de methode goed op elkaar zijn afgestemd. Ook bedenk ik samen met een beeldspecialist welke foto’s, illustraties en filmpjes de tekst goed ondersteunen. De methode wordt in het schooljaar 2012-2013 in gebruik genomen.

Naast mijn ‘eigen’ onderdeel natuur en techniek heb ik eindredactiewerk gedaan voor de handleidingen van Argus Clou aardrijkskunde en geschiedenis.


Kana
Bij Kana worden Japanse stripverhalen vertaald voor de Vlaamse en Nederlandse markt. Ik was jarenlang vaste redacteur van de mangaseries Nana, Detective Conan en Liar Game. Ik zorgde er onder andere voor dat het taalgebruik van de Vlaamse vertalers ook voor Nederlandse lezers herkenbaar was. De verschillen tussen ‘Vlaams’ en ‘Hollands’ Nederlands zijn soms groter dan je denkt.


Wizwijs
Wizwijs is de nieuwste rekenmethode van Zwijsen. Ik heb als bureauredacteur ruim een halfjaar aan deze lesmethode meegewerkt, op locatie bij de uitgeverij in Tilburg. Een rekenmethode is echt precisiewerk: als één cijfertje verkeerd staat, klopt de uitkomst van een som niet meer.


Taalmaker
Taalmaker is een pakket van Zwijsen met op zichzelf staande lessen over allerlei verrassende taalonderwerpen. Ik heb hiervoor lessen geschreven die op kaarten en kopieerbladen staan. Bijvoorbeeld over citaten en catchphrases, filmscripts en klantenreviews op internet. Kijk hier voor voorbeelden.


De Fontein | Tirion
Voor De Fontein | Tirion heb ik veel manuscripten en vertalingen van jeugdboeken persklaar gemaakt en drukproeven gecorrigeerd. Ook heb ik er een paar maanden intern op de kinderboekenredactie gewerkt. Ik heb onder andere vertalingen van Darren Shan geredigeerd: griezelverhalen vol bloeddorstige vampiers en angstaanjagende demonen. Een heel apart genre binnen de jeugdliteratuur… voor wie een sterke maag heeft!
Andere bijzondere boeken waaraan ik heb meegewerkt zijn delen uit de Groene bloem-trilogie van Floortje Zwigtman.


Unieboek | Het Spectrum
Ook bij Unieboek | Het Spectrum heb ik een tijdje op locatie gewerkt, als bureauredacteur voor de imprint Van Holkema en Warendorf. Buiten die periode heb ik nog een groot aantal kinder- en jeugdboeken geredigeerd en proeven gecorrigeerd, waaronder boeken van Mirjam Mous, Annemarie Bon, Arend van Dam en delen uit de spannende serie Gone van Michael Grant.


Taal in beeld
Met de lesmethode Taal in beeld werken kinderen aan hun woordenschat, spreek- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en spelling en grammatica. Een mooie, overzichtelijke taalmethode van Zwijsen. Ik heb als bureauredacteur meegewerkt aan de totstandkoming van lesboeken, werkboeken en docentenhandleidingen.


Taal actief
Een andere taalmethode waaraan ik als bureauredacteur intensief heb meegewerkt is Taal actief van Malmberg. Hier ben ik ruim twee jaar bij betrokken geweest. Gedurende dit project was ik in dienst bij Malmberg. Ik heb hierbij veel kennis en ervaring opgedaan over het maken van lesmethoden voor het basisonderwijs.


Naut
Bij de natuur- en techniekmethode Naut van Malmberg raakte ik  betrokken toen het project al wat verder gevorderd was. Ik heb onder andere een bijdrage geleverd aan het beeldtraject. Uit honderden foto’s moesten de beste worden gekozen. Zo mooi mogelijk, maar ook perfect aansluitend bij de tekst. Bij natuur en techniek zijn de onderwerpen, en dus ook de foto’s, heel afwisselend. De ene keer een close-up van een uitlopende aardappel, de andere keer een spectaculair shot van astronauten in de ruimte.


buiteNLand
BuiteNLand is een aardrijkskundemethode van EPN voor het voortgezet onderwijs. Een omvangrijke methode voor alle onderwijsniveaus van vmbo tot vwo, die steeds in ontwikkeling is. Ik heb hieraan meegewerkt door kopij te redigeren en drukproeven te controleren.


Mo’media
Voor mo’media heb ik de (eind)redactie gedaan van verschillende reisgidsen, zoals stedengidsen voor Berlijn, Brussel, Milaan, New York en Wenen in de bekende 100%-reeks. Ook deed ik de eindredactie van het boek 52 mooie dorpen van Ellie Brik, over bijzondere dorpen in Nederland. Leuk was dat mijn eigen woonplaats hierin voorkomt! Doordat ik eindredacteur was van Plankgas! en De tuin in! heb ik nog wat opgestoken over autotechniek en tuinonderhoud.


Ander werk
Andere lesmethoden waaraan ik heb meegewerkt zijn:
Estafette, Pluspunt, Hier en daar, Taalleesland, Op nieuw niveau.
Meer opdrachtgevers: Moon, Pimento, ThiemeMeulenhoff, Kok/Callenbach, Marcelwoutersontwerpers, Fundamentaal, BBP, Parelduiken levens- en familieverhalen.